Ioanna Pantazopoulou, Dimitris Antonitsis at Ileana Tounta Contemporary Art Center / Athens

Lost & Found-Soul Substitutes II    Dimitris Antonitsis  Ioanna Pantazopoulou
48 Armatolon-Klefton st. – 11471 Athens – GR
2 oct-15 nov 

Dimitrios Antonitsis
Ioanna Pantazopoulou