Mariantonietta Bagliato at NICO / Bari

Mariantonietta Bagliato / CUORE MIO
curated by Fabio Santacroce
July 7 – August 7, 2021

NICO
Via Goffredo Mameli 18
70126 Bari, Italy


E ahi ahi ahi lu core meu

Meu meu meu la cavaliera meu

Na nu ni no ni no na

beddhu l’amore e ci lu sape fa.

Ballati cu bu casciane li pieti

te sutta le cenucche pare pare

Come ballanu bellu a paru paru

come palumbi de lu palumbaru .

Come ballunu bellu a cucchia a cucchia

L’omu ‘lluntana e la fimmena cucchia.

Dai minati dai minati

Cinca balla moi è nu furtunatu.

Dai minati intra li piedi

Finca nu’ se strusciano le scarpe.

E ballati ballati ballati

L’ommini ziti e maritati.

Ca se’ nu’ ballati bonu

Nu’ bu cantu e nu’bu sonu.

Ca se nu’ballati pulitu

Ne lu ticu a mesciu Vitu.

Zun zun zun

Quante fimmene ca nci su.

E na na na na balla moi

Ca tie cu n’anca e ieu

Cu tutte doi.

Catera te la luna puru le stelle

Stasera tegnu de rubbà gli ommini.

Ci ruba ragni nu’ se chiama latru

Se chiama ragno ‘nnmauratu.


Fabio Santacroce